polska wersja | english version

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe "DEMAX" spółka z o.o. w Starachowicach powstało w 1991 roku i stanowi spółkę prawa handlowego osób fizycznych.

Przedsiębiorstwo "DEMAX" wykonuje siłami własnymi roboty budowlano-montażowe i instalacyjne w pełnym zakresie realizując zadania w systemie "pod klucz". Firma nasza zrealizowała m.in. następujące zadania inwestycyjne: Akademickie Centrum Kultury w Radomiu, Oddział Zakaźny Szpitala Miejskiego w Starachowicach, Starachowicki Inkubator Przedsiębiorczości, Szkoła Podstawowa nr 2 w Starachowicach, Centrum Kształcenia Praktycznego w Starachowicach, Pawilon Handlowo-Usługowy o kubaturze ponad 10.000 m3 przy ul. Radomskiej w Starachowicach. Naszym udziałem modernizowano również obiekty użyteczności publicznej m.in. Bank Śląski Oddział w Starachowicach, Bank P.K.O. B.P., Urząd Miejski w Starachowicach, Specialna Strefa Ekonomiczna "STARACHOWICE". Realizujemy także prace w zakresie robót instalacyjnych tj. : instalacje wodno-kanalizacyjne, instalacje centralnego ogrzewania, instalacje elektryczne, instalacje wentylacji.

P.P.U.H. "DEMAX" zatrudnia 62 osoby w pełnym wymiarze czasu pracy. Osoby odpowiedzialne za realizację robót posiadają wykształcenie zgodne z wykonywanym zawodem oraz uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w zakresie robót budowlanych i instalacyjnych. Pracownicy produkcyjni dzięki przygotowaniu zawodowemu i długoletniej praktyce gwarantują sprawny i terminowy przebieg prac oraz wysoką jakość.

Demax Sp. z o.o. 27-200 Starachowice, ul. Harcerska 11
tel. +48 (41) 274-58-04, fax. +48 (41) 274-58-04, e-mail: buiro(at)demax.biz
disys.pl